Aktuellt från DIS Syd

DIS Syds Intervjuhörna på Facebook

Torgny Larsson intervjuar
12 aug 2020 kl 16:15 Staffan Knös, Ordförande i DIS Syd
20 aug 2020 kl 16:15
Mikael Winbladh, Verksamhetsledare i DIS
26 aug 2020 kl 16:15 
Hans-Göran Nilsson, Ordförande i Skånes Släktforskarförbund
1 sept 2020 kl 16:15 Kent Hektor, Disbyt-ombud i DIS Syd
9 sept 2020 kl 16:15 Mats J Larsson, Redaktör för Diskutabelt i DIS Syd
16 sept 2020 kl 16:15 Jan-Eric Bruun, Arkivarie på Riksarkivet/Lunds Landsarkiv
22 sept 2020 kl 16:15 Erland Ringborg, Ordförande i Sveriges Släktforskarförbund

Intervjuerna sker live och sändes på vår Facebooksida, men kan även ses i efterhand om tiden inte passar. Du kommer till vår Facebooksida genom att klicka här.

Hur fungerar det med Zoom saker som det kan vara bra att veta.
I denna film förklaras det, du kan se den här

Digitala DIS-träffar hösten 2020 via Zoom

Kursledare: Torgny Larsson, Magnus Hellbom, Anders Lindberg
Onsdag 2 september 19:00 – 21.:00. Tema: Danska ortsträd och källträd i Disgen
Torsdag 10 september 14:00 – 16:30. Tema: Ortsträd
Onsdag 23 september 19.00 – 21.00. Tema: Presentera och bevara sin släktforskning
Torsdag 1 oktober 14:00 – 16:30. Tema: Dubbletter
Onsdag 7 oktober 19:00 – 21:00. Tema: Grunderna i Disgen
Onsdag 28 oktober 19:00 – 21:00. Tema: Notiser
Torsdag 5 november 14:00 – 16:30. Tema: 1. Appen Släkten 2. Patrik Hansson från DIS    utvecklingsavdelning svarar på inskickade frågor
Onsdag 18 november 19:00 – 21:00. Tema: Kontroller i Disgen
Onsdag 2 december 19.00 – 21.00. Tema: Andra DIS verktyg (Dispos, Disbyt, DIS Arkiv, DIS forum)
Torsdag 10 december 14:00 – 16:30. Tema: Hantera släktträd (datamappar), dela eller slå ihop
 
Anmälan till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, tfn 0708-397908

 

Kursledare: Lars-Åke Stenemo
Kursrtidpunkt:  14.00-16.00 på tisdagar nedanstående datum
2020-09-15 Tema: Bli bekväm med Zoom
2020-09-22 Tema: Anor från Småland
2020-09-29 Tema: Läsa och tolka handskriven text.
2020-10-06 Tema: Källor, arkivbildare, arkiv, NAD
2020-10-13 Tema: Att använda olika register och andrahandskällor
2020-10-20 Tema: DNA-testad – hur går jag vidare?
2020-10-27 Tema: Släktforskning mer än namn och datum.
Programmet för november och december fastställs senare. Följ vår information som kommer i nyhetsbrev, på hemsidan och på Facebook.
 
Anmälan till: Lars-Åke Stenemo, stenemo@dis-syd.se, 070-6581882

 

Excel för släktforskare och andra – en cirkel för virtuell gemenskap
Cirkelledare: Lars-Åke Stenemo
Deltagarna avgör hur cirkeln skall utvecklas, träffarna sker digital via Zoom. 
Ämnen som kommer att tas upp och hur man använda Excel i dessa sammanhang: 
– Släktforskning – ”pappersforskning”
– DNA
– Statistik

Mer information och hur du anmäler dig finns här

Nytt nummer (2020-2) av DISkutabelt utskickat nu.
Tyvärr har vi fått ändra några av våra planerade fysiska möten som finns angivna i tidningen till digitala som du kan se nedan på torsdagarna.
I övrigt intressanta artiklar om:
Theodor Sandelin och Ellen Österling
En fältskärs vardag
En kulturpristagare med tycke för historia

samt inbjudan till årsmötet.

Uppdatera din mailadress

Det har visat sig att en del av våra medlemmar har ändrat sin mailadress vilket medför att vår information till er inte kommer fram. Gå in på DIS hemsida under medlem och välj självservice
https://www.dis.se/sjalvservice-medlemmar och välj Adressändring. Kontrollera och ändra om det behövs. Tack på förhand.

Facebook

Gå med i DIS Syd:s nya diskussionsgrupp på Facebook. Den heter: DIS SYD – Släktforskning med Disgen
Några faddrar och övriga funktionärer finns där också och kan ge svar. https://www.facebook.com/groups/DISSyd/ (du måste ansöka om att komma med i gruppen)

Vill du ha hjälp med att gå över till Disgen 2019?

Du som vill ha hjälp med att installera Disgen 2019 kan vända dig till någon av våra faddrar som lotsar dig rätt. Detsamma gäller om du vill ha hjälp med att konvertera från äldre versioner av Disgen som exempelvis Disgen 8. Du hittar en förteckning över våra faddrar här.

Vill du också ha vår tidning DISkutabelt som PDF?

Vi erbjuder nu alla våra medlemmar möjligheten att få Diskutabelt i PDF-version i stället för i pappersform. Förutom att PDF-versionen är skonsammare för miljön och föreningens ekonomi får du tidningen lite tidigare. Kontakta Staffan E:son Knös via staffan@dis-syd.se, om du vill få tidningen via e-post.