Aktuellt

Nu kan du enklare uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

På DIS hemsida finns nu en avdelning som heter "Självservice för medlemmar", där du kan se och ändra dina uppgifter, få information om inloggningar och lösenord, anmäla adressändring och mycket annat.

Ändrad plats för DIS-träffen i Blekinge lördagen den 3 december

Obs! Träffen hålls i Kallinge i stället för i Ronneby.

Välkommen till F.d. Gjuterimuseet, Flisevägen 5 i Kallinge. Träffen kommer att handla om Disgen 2016.

För mer information kontakta Bo Lundgren, bo@dis-syd.se.

Nu har vi fått två nya Disbyt-ombud

Kent Hektor från Ystad och Ragnar Dyrlund Kristiansen är våra nya Disbyt-ombud. 

En presentation av ombuden kommer i nästa nummer av DIS-kutabelt.

Du kan läsa mer om Disbyt på denna sida.

DIS-träffen med Slægt og Data DIS-Helsingør

Vårt träff blev välbesökt. Under dagen fick deltagarna vägledning om hur man släktforskar i Danmark och i Sverige. Ett reportage om arrangemanget kommer i nästa nummer av DIS-kutabelt. 

Intresset för släktforskning över Öresund är stort och vi räknar med att återkomma med information om hur man går till väga för att släktforska på den andra sidan Öresund.